Persbericht schrijven

by admin

Persbericht schrijven

Het schrijven van een goed persbericht is cruciaal om de aandacht van de pers te trekken. Hier zijn enkele tips om een effectief persbericht te schrijven dat opvalt:

Pakkende kop (headline)

 • Formuleer een pakkende en duidelijke kop die de kern van het nieuws in één zin samenvat.
 • Gebruik actieve en krachtige woorden om de aandacht te trekken.

Inleiding (lead)

 • Leg in de eerste alinea de basisinformatie uit, inclusief de wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe van het nieuws.
 • Zorg ervoor dat de inleiding de nieuwsgierigheid wekt en de lezer motiveert om verder te lezen.

Belangrijkste punten eerst

 • Organiseer de informatie volgens belangrijkheid. Plaats de meest essentiële informatie bovenaan en werk naar minder belangrijke details.

Duidelijke taal

 • Vermijd jargon en technische termen, tenzij je zeker weet dat je doelgroep deze begrijpt.
 • Gebruik heldere en eenvoudige taal om de boodschap over te brengen.

Citaten toevoegen

 • Voeg citaten toe van relevante personen binnen je organisatie. Dit geeft het persbericht een menselijk element.
 • Citaten moeten informatief zijn en de kernboodschap ondersteunen.

Feiten en cijfers

 • Ondersteun je verhaal met feiten en cijfers. Dit versterkt de geloofwaardigheid van het persbericht.
 • Wees beknopt en specifiek in je informatie.

Aantrekkelijke opmaak

 • Maak het persbericht gemakkelijk leesbaar met korte alinea’s en tussenkopjes.
 • Voeg witregels toe om de tekst op te breken.

Contactinformatie

 • Zorg ervoor dat de contactgegevens van de persoon die vragen kan beantwoorden, duidelijk vermeld zijn.
 • Wees bereikbaar en beschikbaar voor follow-upvragen.